Best from Nature.

Organic and Natural Honey

ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ശുദ്ധവും, പ്രകൃതിദത്തവുമായ തേൻ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്.

ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ശുദ്ധവും,പ്രകൃതിദത്തവുമായ തേൻ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്.

honey-bee-hive-in-a-tree-with-honeybees-swarming-a-2021-04-05-01-13-22-utc.jpg
bee-2021-04-05-17-30-39-utc-1.jpg
mambee-honey1

What makes us unique Special ?

1) Nectar from Nature
2)Rich with Anti Oxidant properties
3)Enriched with immune-boosting and anti-cancer benefits
4) Beneficial effects on heart health

Eco Friendly Method

Organic Natural Honey

Healthy Bees Population

Our Local Bee Farm

Natural Honey

Honey, being one of the most versatile ingredients, is used not just for cooking but also for skincare, haircare, improve memory,  weight loss treatment, Weight gain treatment etc. We echo the brand’s purity and health and bring you 100% pure Honey without any compromise.

Expert Beekeepers

Ready to witness Professionals working in every stage of processing of our honey, with 100% dedication and commitment? The experts keep records, monitor conditions and maintain the hives effectively. They are aware of bee welfare and our ecological conversation..

Organized Apiary

We make sure that the production of honey doesn’t have any issue at any stage. Hence, we have an organized apiary so that they produce more honey than they can use. At our apiary, multiple beehives are set on pallets.

How and why do we collect Honey?

Your search for perfect, pure and quality honey ends here. Honey is one of the most priceless gifts to humans, therefore we never compromise on quality and quantity. Our honey is rich with Antioxidant properties and also naturally boosts your immunity. We build several bee colonies and collect natural honey from their beehives. Ultimately, our aim is to produce 100% pure honey in a sustainable way.

Our Product

ഞങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ തികച്ചും ശുദ്ധമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ തേനിൽ യാതൊരു വിധ രാസവസ്തുക്കളും അടങ്ങിയിട്ടില്ല.

ഞങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ തികച്ചും ശുദ്ധമാണ്. പ്രകർത്തിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ തേനിൽ യാതൊരു വിധ രാസവസ്തുക്കളും അടങ്ങിയിട്ടില്ല.

Comb Honey (ഹണികോംബ്)

₹ 600
Raw Honey

Raw Honey (പച്ച തേൻ)

₹ 350
Pure Nadan Kerala Honey

Nadan Honey (നാടൻ തേൻ)

₹ 330
mambee-honey2

After returning from the UAE after 34 years of service in a private firm, Hameed has been busy with his sweet hobby. At first, he had several plans like farming but got into honey farming when he remembered how much he enjoyed following honey bees and taking honey during his childhood days. It was then he decided, it’s his path. Not wanting to wait, he underwent a year of training and today he owns hundreds of colonies and also he had tied up with bee farmers with 1000 plus colonies. During the Honey season, we migrate our bee colonies to the forests of Karnataka and Coorg for collecting varieties of forest honey.

Abdul Hameed

Founder - Organic Honey Farm

Join Our Newsletter

Cover for Mambee Honey & Bee Keeping
1,920
Mambee Honey & Bee Keeping

Mambee Honey & Bee Keeping

Natural and Organic honey from own bee farm

Happy new year Check out my Zaporder Store : mambee-honey.zaporder.in ... See MoreSee Less
View on Facebook
തേനീച്ചയുടെ മെഴുകും പച്ചമരുന്നുകളും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന Home made 100% കെമിക്കൽ ഫ്രീ ക്രീം ചർമ്മസംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും( തണുപ്പുകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുണ്ട് വിണ്ടുകീറൽ, കാൽമടമ്പ് വിണ്ടു കീറൽ, കുട്ടികൾക്ക് പാമ്പേഴ്സ് കെട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൊലി പൊട്ടൽ, ഡ്രൈ സ്കിൻ, കൈകാലുകളിൽ തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മുളി, മുഖക്കുരു,മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പാടു കൾ.. .........) ഉത്തമ ഔഷധംകൂടുതൽ അറിയുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകCheck out my Zaporder Store : mambee-honey.zaporder.in ... See MoreSee Less
View on Facebook
ബ്രഹ്മഗിരി കാട്ടിൽ നിന്നും തേനീച്ച ശേഖരിച്ച ഉണ്ടാക്കിയ തേൻ Honey collected from Bramhagiri forest by beesതേൻ ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകCheck out my Zaporder Store : mambee-honey.zaporder.inwww.mambeehoney.com ... See MoreSee Less
View on Facebook

Our Gallery

Happy Customer

നാം എന്തിനു തേൻ കഴിക്കണം...?

  • പ്രതിരോധ ശേഷിയാണു തേൻ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന നേട്ടം
  • അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് തേൻ ഫലപ്രദം
  • ശുഷ്ക്കിച്ച ശരീരങ്ങൾക്ക് ഓജസ്സും ഉന്മേഷവും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു
  • ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയെന്നത് തേനിൻെറ വലിയൊരു പ്രയോജനമാണ്, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അഭികാമ്യം
  • ഓരോ കാര്യത്തിനും അതാതു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മിശ്രിതങ്ങൾ ചേർത്താണ് തേൻ സേവിക്കേണ്ടത്
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മാംബി ഹണിയുടെ വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസേജ് ചെയ്യൂ.

Shopping Cart (0)

Cart